انتقاد سرمربی آمیا از سامان قدوسسامان قدوس از نظر فیزیکی توانسته خود را بازیابی کند اما در میان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، انتقالش به آمیا و جام ملت‌های آسیا خیلی قادر به یافتن خود نبود.