انتقال مربی در نیم فصل؛ احساسات هواداران «شهر خودرو» چه می‌شود؟!قابل فهم است که به مالک باشگاه شهرخودرو گفته شده باشد در شرایط خاصی به سر می بریم تا با انتقال موافقت کند. اما این که آقای انصاری فر بگوید مرسوم است برخورنده است