انصاری‌فرد: برانکو پالس مثبت داده است،قرارداد بیرانوند امضا نشده/ اجرای قانون ۹۰ به ۱۰ امکان پذیر نیستما مورد خاصی از بیرانوند ندیدیم، حتی او بزرگوارانه عذرخواهی کرده؛ بنابراین دامن زدن به این داستان موردی ندارد. علی‌رغم اینکه توهین‌های زیادی به او شد اما او خویشتن‌داری کرد و باید از او تشکر کنم.