انگشت اتهام گریزمان به سمت مسی: در بارسا تنها هستم/ اینجا به من حسادت می‌کنندبرای مثال در بازی با لوانته رسانه های اسپانیایی ادعا کرده بودند که مسی همواره سعی می کرد آنسو فاتی را صاحب توپ کند و گریزمان در سمت راست به ندرت پاس دریافت می کرد.