اولین باخت فولاد با قطبی بعد از ۴ هفتهتیم نساجی در خانه خود میزبان فولاد خوزستان بود و در نهایت توانست با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد.