اولین شماره «وزن دنیا»، رسانه‌ شعر ایران، منتشر شد.«راهی جز برافراشتن پرچم شعر در زمینی که بر آن ایستاده‌ایم، نداریم. دلگرم حمایت مردمیم. می‌خواهیم «رسانه‌ شعر ایران» باشیم».