ایران نایب قهرمان کشتی آزاد نوجوانان جهان شدرقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۷ تا ۹ مردادماه در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شد و در پایان تیم ایران با ۳ مدال طلا و ۳ مدال نقره بعنوان نایب قهرمانی رسید.