این ۸۰ یا ۹۰ درصد بیننده سریال تلویزیونی از کجا آمده است؟نکته مهمی که می‌تواند اساس این نظرسنجی‌ها را در صورت واقعیت ادعا، از نظر علمی زیر سئوال ببرد، جایی بود که فیلمنامه‌نویس به لیست محدود شماره‌های تماس اشاره کرد.