باران بادنجان در تهران، مریخی‌های اورسن ولز در آمریکا (فیلم)ما با دیدن فیلم‌های ساختگی در گوشی‌هایمان از بارش بادنجان در تهران تعجب کردیم، اما اورسن ولز کاری کرد تا مردم آمریکا از ترس مریخی‌ها به خیابان‌ها بریزند.