بازیکن تیم ملی لهستان: بازی در جهنم ایرانیان واقعاً سخت است/ هرگز چنین تماشاگرانی را ندیده بودمامیدوارم در بازی روز یکشنبه همه ما با شارژ کامل به مصاف کانادا برویم و پیروز شویم.