بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس هم کرونا گرفت!این چهار بازیکن رضا علیاری، احمدموسوی، گادوین منشا و مهرداد عبدی هستند.