بازیکن پرویی با تراکتور به توافق رسید/میمبلا راهی تبریز می‌شودبراین اساس میمبلا در چند روز آینده پس انجام امور پاسپورت و دریافت ویزا راهی ایران و تبریز خواهد شد تا قرارداد رسمی خود را ثبت ونهایی کند.