بازیگر نقش مولانا ؛ ایرانی یا ترکیه‌ای؟ عمر مختار ؛ لیبیایی یا آمریکایی؟هر اتفاق خارج از متنی که باعث شود روند فیلمسازی از حالت طبیعی خود خارج گشته و سازندگان را از رسیدن به مقصود خود دور سازد، به نوعی سانسور محسوب می‌شود.