بازیگر کاشانی برای فاطمه معتمد آریا نوشت

همیاری- احمد مهرانفر بازیگر سینما و تلویزیون و اهل کاشان در واکنش به حمله عوامل خودسر به فاطمه معتمدآریا که برای جلسه نمایش و نقد بررسی فیلم «یحیی سکوت نکرد» به کاشان سفر کرده بود، در اینستاگرامش نوشت:

سلام خانم معتمدآريا
خواستم ازطرف خودم وهمشهريانم ازشما هنرمند گرانقدر كه شهر ما رابرگزيده و به فرهنگ و هنر مردمان هفت هزارساله بها داديدتشكركنم و متأسف شوم براي آنچه به شما گذشت هر چند ابعادش كوچكترازحد اهميت است.
من تاكنون افتخارهمكاري و فرصت آموختن از شما رانداشته ام اما هميشه كارهاي شما را دنبال كرده،ديده ام، هنرتان راستوده و به آن افتخاركرده ام.
من و شمادوستان و همكاران مشترك زيادي داريم.
يكي دوبارهم ازنزديك شماراديده ام، مي دانم كه در مرام شما عشق به تك تك هموطنانتان موج مي زند.
مي دانم دستتان هميشه بخيراست و سرتان شلوغ وآمدنتان به كاشان فقط ازسرخيرخواهي بوده ونه چيزي ديگر،مي دانم كه مهربانيدودر اخلاق بي نظيرودلتان براي ايران وايراني مي تپد.
بانوشماافتخارسينماي ايران هستيد واحترامتان واجب
كاش آن عزيزاني كه دستورحمله را به سربازانشان دادندمي دانستند كه ما همه ايراني هستيم، فرهنگ و هنرايران فرهنگ و هنرخودمان است و حمله به شما يعني حمله به خودي
كاش مي دانستند كه ما همگي انگشتان يك دستيم با قدوقواره هاي متفاوت
وظيفه ماحركت به جلو وانجام كارهاي بزرگ است نه خُرد كردن يكديگر…
كاش عشق نه كينه و كاش احترام نه يورش…
كاش آن بزرگواران براي مبارزه با فقروگرسنگي ،براي رفع مشكلات مردم، براي حمايت ازكارگران بيكار و بسته نشدن كارخانه ها،براي رفع معضل بيكاري واعتياد جوانان شهر،براي حفظ محيط زيست،براي جاده هاي خراب و وسايل نقليه فرسوده وغيراستانداردكه هرروز خانواده اي را در اين شهرعزادارمي كند دستورحمله صادرمي كردند نه براي ايجاد وحشت و هراس در دل همنوع
بگذريم
بانو شما سيمين سينماي ايران هستيد ودردل همه ماجاداريد،برايتان آرزومند بهترينيم و دعاي خيرماپشت سرتان
اميدوارم نام كاشان هيچ وقت شما رابه ياد فحش ودشنام وتوهين نياندازد
اميدوارم همچون قبل شهركاشان شما را بياد سهراب سپهري بزرگ بياندازد
ياد تمدن هفت هزارساله،سفالينه هاي گلي سيَلك، باغ فين،كويرمَرنجاب
ياد پنجره،فكر،هوا،عشق،چشم هاوواژه هاي شسته شده
ياددوصنوبركه هيچ گاه با هم دشمن نيستند
ياددانه هاي انار،توت بي دانه، ضنجره وگل سرخ
ياد ياس، ميخك، گل شبدر،گلدان، خانه هاي پنج دري بزرگ،حوض هاي آبي وآسمانهاي آبي تر
اميدوارم كاشان فقط شما رابه ياد كاشان بياندازد ياد كاشان،ياد قمصر،ياد نياسر وياد برزُك
اميدوارم نام شهرم شما رابه يادشهري بياندازد كه مردمان بالا دستش آب را گل نمي كنند، آب را مي فهمند وبه يكديگر روشني هديه مي دهند
شهري كه مردمش عاشق مهرباني و سيب هستندو زيرسايه دانايي
با شقايق هايشان زندگي مي كنند.