بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی هم به تعویق افتادقرار بود این بازی‌های روزهای ۲۰ تا ۲۹ آگوست ۲۰۲۱ (۲۹ مرداد تا ۷ شهریور ۱۴۰۰) در شهر قونیه ترکیه برگزار شود این در حالی است که پارالمپیک از ۲۴ آگوست (۲ شهریور) آغاز می‌شود. براین اساس هیات اجرایی فدراسیون کشورهای اسلامی تصمیم به تعویق بازی‌ها گرفت.