بالاخره اتفاق افتاد؛ بازگشت کاوه با شارلروارضایی از باشگاه دیگر نیز پیشنهاد دارد اما ترجیح می دهد تا به شارلروا برگردد. رضایی فصل گذشته با مبلغ ۵ میلیون یورو از شارلروا راهی کلوب بروژ شد و فصلی نه چندان خوب به خاطر مصدومیت های متوالی در این تیم گذراند..