بانوان بالاخره به ورزشگاه آزادی رفتند (عکس و فیلم)بانوان حاضر در ورزشگاه بیشتر از اعضای تیم های مختلف ملی بانوان و کارمندان زن فدراسیون فوتبال بودند.