با اعتراض به اقدام‌های باشگاه شهر خودرو/انصاری‌فرد پیگیر اختلال در بلیت فروشی به هواداراندر پی این اتفاقات از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ خواسته شد این مشکل مرتفع شده و منافع و شان تماشاگران فوتبال محفوظ بماند. به رغم این اقدامات متاسفانه این مشکل هنوز حل نشده است.