برانکو: تاکید می‌کنم بحث تخفیف من به پرسپولیس تمام شده است/سوالی دارید از وکیلم بپرسیدتاکید می‌کنم که دیگر بحث تخفیف و اینگونه مسائل از طرف من وجود ندارد و همه چیز را به وکیلم سپرده‌ام. اگر هم صحبتی در این زمینه وجود دارد باید با وکیلم در مورد روند پرونده صحبت کنند.