برانکو: ترسی از اخراج شدن ندارمالاهلی در هفته دوم هم به سختی توانست برابر الاتفاق به پیروزی برسد. محمد النمری روزنامه نگار سرشناس عربستانی با وجود پیروزی الاهلی برابر الاتفاق نوشت که باشگاه الاهلی در ۲۴ ساعت آینده درباره برانکو تصمیم گیری می‌کند و احتمال اخراج او وجود دارد.