برانکو رسماً به الاهلی پیوستقرارداد ایوانکوویچ با الاهلی دو ساله خواهد بود.