برنامه‌های استعدادیابی تلویزیون را تعطیل نکنید!خبرها حاکی از این است که به دلیل تولید برنامه «عصر جدید» سایر برنامه‌های استعدادیابی مانند خنداننده شو، آقای گزارشگر و … فعلا تولید نخواهد شد.