برنامه ساخت اولین فیلم سینمایی در فضا / همکاری ناسا و تام کروزمدیر ناسا: نیازمند آن هستیم که رسانه ها الهام‌گر نسل جدیدی از مهندسان و دانشمندان باشند تا برنامه های آرمانگرایانه ناسا به واقعیت تبدیل شود.