برنامه هفت؛ بود و نبودش فرقی نداردبرنامه ۷ تا این حد محافظه کار و مطابق با سلیقه مدیران است که انگار فقط می‌خواهد در کنداکتور تلویزیون وجود داشته باشد و از هر اتفاقی که ذره‌ای این موقعیت را به خطر اندازد پرهیز کند.