برندگان اسکار ۲۰۱۹ : بهترین فیلم «کتاب سبز»/ آلفونسو کوارون ۳ اسکاربا اجرای گروه کوئین و آدام لمبرت و ترانه «We will Rock You» مراسم آغاز شد، در این دوره فیلم های «سوگلی» و «رُما» هر کدام با ۱۰ نامزدی پیشتاز دیگر نامزدها بودند.