برگزاری دیدار دوستانه پرسپولیس پشت درهای بستهپرسپولیس هفته آینده هم قرار است یک بازی دوستانه با تیم خوشه طلایی داشته باشد که هنوز زمان و مکان دقیق برگزاری این مسابقه مشخص نیست.