برگزاری نشست اسکوچیچ و باقری در ۲۴ ساعت آینده/ مربی پرسپولیس از فصل آینده تمام وقت در تیم ملیبعد از این موافقت مقرر شد اسکوچیچ و باقری طی ۲۴ ساعت آینده نشستی را با یکدیگر برگزار کرده و در خصوص مسائل مختلف با هم بحث و تبادل نظر داشته باشند.