برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال/سرمربی تیم ملی باز هم معرفی نشداز سوی دیگر، مباحث مربوط به برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال در مورخ ۲۵ اسفندماه سال جاری هم در نشست فوق مورد تبادل نظر قرار گرفت.بدین ترتیب،اطلاعیه های آتی درباره مباحث مربوط به انتخابات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.