بشار: آخرین فصل حضورم در پرسپولیس را می‌گذارنمتمرین‌های فردی را در عراق انجام می‌دهم تا آمادگی‌ام حفظ شود. چیزی که باعث افزایش سطح فنی من پس از بازگشت دوباره به میدان رقابت‌ها خواهد شد. تمام تیم‌ها پس از بازگشت به تمرین‌های گروهی به ۲ یا ۳ هفته زمان برای آماده‌سازی جهت رقابت نیاز دارند.