بشار رسن تهدید کرد؛ پول ندهید فسخ می‌کنمهافبک عراقی برای مدیران باشگاه پرسپولیس نیز خط و نشان کشید و گفت: «در صورتیکه که مطالبات مالی من با پرسپولیس تا ۱۵ نوامبر(۲۴ آبان) پرداخت نشود، قراردادم بنا به توافق قبلی با پرسپولیس فسخ می شود.