بلبلی به استقلال پیوستبازیکن سابق سپیدرود با عقد قرار داد ۴ ساله به استقلال پیوست.