بوقچی و لیدر یا مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای؟اگر بازیکن و مدیرعامل و پیشکسوت رقیب، نقد کرده، باید پاسخش را با توهین داد تا دفعه دیگر جرئت نکند پا در حریم باشگاه فرهنگی ما بگذارد!