بویان: با بارفیکس مصدوم نشدم، ۳ ماه با درد تمرین کردم/رفتار مدیران استقلال بسیار بد استهیچ اتفاقی تا امروز نیفتاده و پولی به حساب من واریز نشده است. اگر هم عنوان شده که پول من را واریز کرده‌اند خبر درستی اعلام نکرده‌اند.