بیرانوند: به خاطر یک شایعه کالدرون من را نیمکت نشین کرد/ از ما تست کرونا نگرفتندبعد از بازی یکی از رسانه ها از کالدرون پرسید که بیرانوند افت کرده و مطئن بودم که این سوال ذهن او را درگیر می کند و فردای بازی در تمرین این موضوع را به من گفت که افت کردی. بعد هم گفت دو هفته تو را بیرون می گذارم اما مطئن هستم که فنی نبود این تصمیم اما فعلا نمی خواهم در موردش حرف بزنم. بگذارد وقتی از اینجا رفتم بگویم.