بیرانوند: به هواداران تراکتورسازی کنایه نمی‌زنمبیرانوند: به هواداران تراکتورسازی کنایه نمی‌زنم