"بیم و امید و اعتماد" – تکرار می‌کنیم: "بیم و امید و اعتماد"

همیاری؛ مصطفی داننده- شاید اگر خود اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت هم می‌خواستند لیست نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی را بچینند، قطعا سهمی برای برخی بزرگان اصول‌گرا مانند توکلی، ابوترابی و حسن سبحانی قرار می‌دادند. اما نتایج نشان می‌دهد که مردم تهران خواستار تغییر در مجلس شورای اسلامی اسلامی هستند و می‌خواهند نسیم اعتدال در قوه مقننه هم بوزد.

رای مردم در انتخابات هفتم اسفند به ویژه در تهران سه دلیل عمده دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

بیم

مردم از بیم ورود کسانی که کشور را به دوران محمود احمدی نژاد به عقب برگردانند به لیست امید رای دادند. مردم به خوبی با مشاهده مذاکرات مجلس در دوره نهم فهمیدند که برخی از نمایندگان این مجلس به دنبال زمینگیر کردن برجام، توسعه و دموکراسی  هستند. آنها تصمیم گرفتند برای به فرجام رسیدن برجام و برجام ها به تندروها «نه» بگویند.

مردم دوست ندارند با کارشکنی برخی نمایندگان بازهم تحریم‌ها به سوی ایران روانه شود. مردم آرامش را دوست دارند نه جنجال را و مجلس نهم نماد جنجال در کشور بود.

رای مردم به لیست امید از بیم تندروها برای رسیدن به آرمش است.

امید

بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، امید به فردایی بهتر در جامعه شکل گرفت و حتی برخی از مردم احساس می‌کردند آسمان آن روزهای ایران با سال‌های قبل فرق می‌کند و آبی تر است.

تحقق شعار روحانی در پرونده هسته‌ای و به فرجام رسیدن برجام، مردم ایران را امیدوار به فردایی بهتر کرد. آنها دیدند که روحانی با کلید خود قفل تحریم‌ها را شکست. شاید مردم امروز در زندگی خود تغییری احساس نکنند اما می‌دانند فردایی متفاوت از امروز دارند.

همین امید باعث شد آنها در انتخابات مجلس به افرادی رای بدهند که موافق برجام هستند. مردم می‌دانستند اگر رای به فهرست جریان مقابل بدهند کشور وارد جنگ طرفداران برجام و مخالفان برجام خواهد شد. به همین خاطر تصمیم گرفتند به کسانی رای بدهند که تسهیل کننده برجام باشند نه سنگ انداز به مهم ترین دستاورد دولت یازدهم.

مردم برای زندگی بهتر در دوران پسابرجام به فهرست امید رای دادند.

اعتماد

رای گسترده مردم به فهرست امید، نشان داد که مردم به تهییه کنندگان این لیست اعتماد کامل دارند. بسیاری از افراد معرفی شده در تهران ناشناخته بودند اما اعتماد مردم به روحانی، هاشمی و رئیس دولت اصلاحات باعث شد آنها به تمام فهرست امید تکرار می‌کنم به تمام فهرست امید رای بدهند.

مردم مزد این اعتماد را در خرداد ۹۲ هم چشیدند. آنها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به تصمیم رهبران اعتدال اعتماد کردند و به روحانی رای دادند و امروز بازهم با اعتماد حماسه‌ای دیگر را رقم زدند.

اعتماد متقابل بین رهبران یک جامعه و مردم، مهم ترین دستاورد جریان اعتدال برای کشور است. مردم می‌دانند که رهبرانشان در جریان اعتدال به دنبال منافع ملی هستند و منافع ملی را فدای مصالح جناحی نمی‌کنند.