تئاترها بعد از بازگشایی برای اجرای برنامه ۲ ماه فرصت دارندمدیر کل هنرهای نمایشی گفت: امیدوارم در هفته آینده جلسه‌ای با ستاد ملی کرونا برگزار شود و هر زمان این ستاد به ما اجازه فعالیت داد ما هم متناسب با سناریوهایی که برای خود چیده‌ایم برنامه‌هایمان را آغاز خواهیم کرد.