تاج: بعد از حکم نهایی پرونده ویلموتس ناگفته‌ها را مطرح می‌کنم/شرایط میزبانی در آسیا در حال تغییر استدر خصوص قرارداد ویلموتس از جمله مبلغ و مدت قرارداد و انتخاب ویلموتس و وجه پرداخت شده هجمه های نادرستی صورت گرفته که با توجه به این که پرونده در حال رسیدگی است، بعد از حکم نهایی ویلموتس ناگفته هایی مطرح است که جهت استحضار مردم عزیزمان اعلام خواهد شد.