تاج: قرارداد ویلموتس ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود/ ویلموتس را وزیر ورزش معرفی کردویلموتس حدود هشت ماه سرمربی ما بود و ۲ میلیون یورو به او دادیم که یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو حقوق خودش بود.