تاج: نمی‌توانیم با تیمی بهتر از ترینیداد و توباگو بازی کنیماز یوفا و فیفا و هیات رئیسه AFC مهمان‌هایی در تهران حضور خواهند داشت که در راس آنها شیخ سلمان به تهران می‌آید.