«تارانتینو» فیلمش را برای چین سانسور نمی‌کندقانونگذاران سینمای چین فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» را یک هفته پیش از اکران عمومی از برنامه نمایش خارج کرده‌اند.