تاریخ شروع مجدد لیگ برتر انگلیس: ۱۹ خردادمن شخصا با لیگ برتر در حال مذاکره هستم. هدف ما این است که فوتبال هر چه زودتر از سر گرفته شود تا به این ترتیب کل خانواده فوتبال بتواند دوباره فعال شود.