تبرئه مقام سابق ارشاد از شکایت دادستانی به دلیل صدور مجوز ۲۰ فیلمداروغه زاده در زمان ریاست سابق قوه قضائیه، به دلیل صدور مجوز برای فیلم هایی نظیر «ارادتمند، نازنین بهاره و تینا»، «عرق سرد»، «کاناپه» ، «خوک» و … تحت تعقیب قرار گرفت.