تجهیز و تعمیر برای بازی فینال امروز، گواهی بر نظریۀ سریع‌القلم!نظریه پرداز توسعه می‌گوید برای توسعه باید بین‌المللی شد. نگاه کنید به خاطر یک بازی بین‌المللی چه تکاپویی در ورزشگاه آزادی برپاست. قبلا اما چنین خبری نبود.