ترابزون ترکیه قیمت گذاشت؛ امیری ۵۰۰ هزار دلاری!تراکتورسازی تبریز با هدایت مصطفی دنیزلی به دنبال او بود ولی تراکتوری ها با این انتقال مخالفت کردند