ترابی: شکست برابر سپاهان را فراموش کرده‌ایم/ هر جایی که کالدرون صلاح بداند بازی می‌کنم



بازی حاشیه آن چنانی نداشت اما در برخی از صحنه‌ها اعتراضاتی به داوری شد. در مجموع فکر می‌کنم داوری خوب کار کرد و اشتباه تاثیرگذاری نداشت. من یک بازیکن هستم و وظیفه‌ام این است که درون زمین فقط تمرکزم روی بازی باشد و نباید بیش از این درباره مسائل داوری صحبت کنم.