تست کرونای سپاهانی‌ها منفی شددر هفته‌های گذشته تست امید نورافکن و دو عضو دیگر تیم سپاهان مثبت شده بود که حالا آن‌ها هم مشکلی بابت همراهی تیم‌شان ندارند.