تست کرونای ۲ بازیکن پارمای ایتالیا مثبت شدتست کرونای ۲ بازیکن پارما بدون اعلام هویتشان مثبت شده است. اما بنا به اعلام باشگاه پارما این دو بازیکن هیچ یک از علائم کرونا را ندارند و در سلامت کامل به سر می برند.