تست کرونای ۳ بازیکن کلن آلمان مثبت شدبا وجود مثبت اعلام شدن تست کرونای ۳ بازیکن کلن اما این باشگاه اعلام کرده که قصدی برای تعطیلی تمرینات ندارد و طبق برنامه تمریناتش را پیگیری می کند.