تسویه حساب برانکو با الاهلی؛ گام بعدی گرفتن مطالبات از پرسپولیسمدیر الاهلی تمام مطالبات برانکو را با یک چک تسویه کرد. سرمربی سابق پرسپولیس ماه گذشته بعد از ناکامی از این تیم برکنار شده بود.